Renovace fasád

Opravy, renovace, údržba, mytí, nátěry a antigraffiti. Provádíme rekonstrukce historických domů, komerčních objektů, průmyslové objekty a občanskou vybavenost. V rámci rekonstrukce fasády provádíme výměny a opravy klempířských prvků, dodávku a montáž oken, rekonstrukce balkonů a teras.

Fasády


V architektuře je fasáda budovy z hlediska designu často nejdůležitějším aspektem, protože nastavuje tón pro zbytek budovy. Fasáda je tedy vnější stěna budovy a její konečná úprava. Z technického hlediska budovy je fasáda také velmi důležitá díky svému dopadu na energetickou účinnost.


Na fasádách, v průběhů životního cyklu, se můžou vyskytnout vady jako trhliny, odpadávání nebo drolení. Poškozená fasádní omítka je nejen vizuální problém, ale také umožňuje rychlejší zničení stavby, domu, či bytového komplexu. Fasáda má za cíl chránit nemovitost vůči vnějším vlivům jako je déšť, sníh, mráz, krupobití, sluneční záření atd. Slouží také jako tlumicí vrstva vůči venkovnímu hluku.

Renovace a opravy fasád


Životnost fasád není nekonečná, bohužel, jak vše ostatní, tak i fasády je třeba občas renovovat. Fasády jsou vystavovány dlouhodobě různým povětrnostním vlivům a proto nelze předpokládat, že vydrží bez renovace na věky.


Opravám fasád se věnujeme již několik let a máte v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Zajišťujeme komplexní služby, věnujeme se jak zednickým pracím, tak klempířským prvkům.

Opravujeme fasády nejčastěji za pomocí fasádního lešení. Pro větší obsah prací provádíme renovace fasád i horolezeckou technikou, dále realizujeme montáž i demontáž technologických zařízení, transparentů a reklamních poutačů.


Jak naše reference napovídají provádíme rekonstrukce historických domů, komerčních objektů, průmyslové objektů a občanskou vybavenost. V rámci rekonstrukce fasády provádíme výměny a opravy klempířských prvků, dodávku a montáž oken, rekonstrukce balkonů a teras.


Maté tedy poškozenou, popraskanou nebo vyblednutou fasádu? Nevíte si rady nebo nemáte dostatečné znalosti v tomto oboru? Nevadí, rádi Vám pomůžeme, přijedeme, opravíme!

Příčiny poškození fasád:

 • u starých fasád může být příčinou chybějící nebo stará hydroizolace
 • špatné zatěsnění
 • špatně připevněný okap, okapnice, parapety, oplechování říms atd.
 • použití špatného lepidla (lepený obklad)

Jak jednoduše i Vy poznáte závady na fasádě:

 • puchýře na omítce
 • navlhá, neboli vlhká místa
 • výkvěty solí
 • trhliny
 • drolení
 • odpadávající obklad (lepený)

Renovace fasády nejčastěji zahrnuje tyto úkony:

 • čištění, mytí
 • odstranění trhlin
 • výměna a oprava klempířských prvků
 • zednické a štukatérské práce
 • hloubkové zpevnění omítek
 • zateplení fasády
 • nový fasádní nátěr
 • antigraffiti nátěr

Údržba, mytí, nátěry fasád, likvidace řas a plísní


Jak jsme již zmiňovali výše, fasády jsou náchylné na okolní vlivy, můžou tedy být napadeny řasami nebo plísněmi.


Objekty, které jsou například blízko frekventovaných silnic, průmyslových objektů jsou častěji znečištěny kouřem nebo smogem.

Specializujeme se na čištění různých typů fasád jakou jsou kovové, cihelné, cementové, brizolitové, štukové, vápencové, kamenné nebo fasády z kompaktních desek.


Čištění provádíme na základě typu fasády vždy zvolením nejlepší možnosti. Nejčastěji používáme vysokotlakový vodní čistič s patřičným chemickým prostředkem.

Nátěry vždy provádíme po důkladném prozkoumání stavu fasády. Nejdříve je tedy všechny degradované místa a praskliny nutno opravit a pak se fasáda vyčistí a prověří savost. Dalším krokem je hloubkové zpevnění omítek penetrací, kterou se zpevní a zároveň upraví savost fasády. Následně se může provést dvojnásobný nátěr dle typu a charakteru fasády jako je silikonový, silikátový nebo dle požadavků památkářů vápenný nátěr.

Máte tedy zelenou, od řas prolezlou fasádu?


Je Váš panelák, nemovitost u rušné ulice, kde je spousta smogu, špíny, prachu a dalších nečistot?


Nebaví Vás ten každodenní pohled na špinavou nebo vybledlou fasádu?

Rádi Vám pomůžeme, fasádu opravíme, vyčistíme, znova natřeme nebo zateplíme.

Reference