Rekonstrukce střešních plášťů budov

Rekonstrukce, nátěry, opravy a zateplení střešních pláštů budov. Klempířské prvky - CU 0.55 mm, FeZn 0.55 mm, TiZn 0.7 mm.

Střešní plášťě


Střecha se skládá z nosné konstrukce a střešní krytiny. Nosná konstrukce plní podpůrnou funkci pro střešní krytinu a zajišťuje stabilitu, trvanlivost a nosnost střechy. Funkce střešní krytiny je tedy ochrana stavby shora, kterou brání proti povětrnostním vlivům (deštěm, větrem, sněhem, krupobitím, atd.). Plní tedy funkci hydroizolační.


V současné době můžeme volit z velkého množství střešních krytin jako jsou: pálené a betonové tašky, asfaltový šindel, bitumenové krytiny, plechové, hliníkové, atd.


Životnost střešní krytiny tedy úzce souvisí s druhem použitého materiálu. Každý materiál má pochopitelně své specifické charakteristiky, tvrdost, odolnost a tvarovou stálost.

Pracovní postup a činnosti


Střešní plášť se může skládat z několika vrstev například:

 • hydroizolační vrstva
 • parotěsnou vrstvu – zabraňuje pronikání vodních par
 • provozní vrstva – vnější vrstva
 • spádovou vrstvu – tvorba potřebného sklonu střešního pláště
 • separační vrstva
 • tepelněizolační vrstva
 • roznášecí vrstva – rozložení zatížení

Provádíme pracovní činnosti:

 • Rekonstrukce, oprava střešních plášťů
 • Nátěr střechy
 • Zateplení střešních plášťů budov
 • Klempířské práce - prvky CU 0.55 mm, FeZn 0.55 mm, TiZn 0.7 mm

Náš pracovní postup:

 • Odborné posouzení střešního pláště a návrh řešení
 • Demontáž stávajícího střešního pláště (pokud je zapotřebí)
 • Opravu, rekonstrukci střešního pláště nebo zajištění nového + montáž
 • Oprava nebo montáž zateplení
 • Dodávka a montáž klempířských prvků
 • Revize střešního pláště
Rekonstrukce, oprava střešních plášťů je důležitá, pro prodloužení životnosti Vaši nemovitosti.

Reference