Rekonstrukce střešních plášťů budov

Rekonstrukce, nátěry, opravy a zateplení střešních pláštů budov. Klempířské prvky - CU 0.55 mm, FeZn 0.55 mm, TiZn 0.7 mm.

Funkce střešních plášťů je velmi důležitá pro budovu, protože ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům (deštěm, větrem, sněhem, atd.). Je zodpovědná hlavně za odvádění vody a chrání jí v nahromadění. Plní tedy funkci izolační.

Rekonstrukce, oprava střešních plášťů je důležitá, pro prodloužení životnosti Vaši nemovitosti.

Střešní plášť se může skládat z několika vrstev například:

 • hydroizolační vrstva - vodotěsná izolace
 • parotěsnou vrstvu – zabraňuje pronikání vodní
 • provozní vrstva – vnější vrstva
 • spádovou vrstvu – tvorba potřebného sklonu střešního pláště
 • separační vrstva
 • tepelněizolační vrstva
 • roznášecí vrstva – rozložen zatížení

Provádíme pracovní činnosti:

 • Rekonstrukce, oprava střešních plášťů
 • Nátěr střechy
 • Zateplení střešních plášťů budov
 • Klempířské práce - prvky CU 0.55 mm, FeZn 0.55 mm, TiZn 0.7 mm

Náš pracovní postup:

 • Odborné posouzení střešního pláště a návrh řešení
 • Demontáž stávajícího střešního pláště (pokud je zapotřebí)
 • Opravu, rekonstrukci střešního pláště nebo zajištění nového + montáž
 • Oprava nebo zavedení zateplení
 • Dodávka a montáž klempířských prvků
 • Revize a zhodnocení prací

Reference